Дейност

Фирма ЕТ “АСПЕКТ-Ст.Пипонков” е регистрирана на 06.01.1992 г. по търговския закон в гр.Пазарджик.

Първоначално, основната дейност е търговия с дървен материал.Шест месеца след регистрацията, фирмата започва да организира производство на мебелни изделия. В началото, това става ,със закупуването им във фаза незавършено производство, от заводите които ги произвеждат и с последващото им завършване,с нанасяне на специални покрития и ефекти. Довършителните работи се извършват в наето, специално за целта, малко производствено помещение.

През ноември 1994г., фирмата наема дърводелски цехове на Института по дървообработване гр.Пазарджик. Наличната техника, пригодена за дребносерийно производство на мебели, спомага за динамичното развитие на дейността и значителното увеличение на обема на производството. Разработват се нови модели, разкриват се нови работни места, разработва се пазара , нараства търсенето.

В началото на 1995г.,се закупуват металообработващи машини : ФУ-320; РВ-001 с ЦПУ /цифрово-програмно управление/; БК-32; ПХ-51; струг-С-11 и други.

Целите са в няаколко направления:
- Да се развие мебелното производство.
- Да се осигури от страна на технологично осигуряване и подръжка.
- Да се използуват възможностите на машините с ЦПУ за реализиране на по-сложни проекти на мебели.
- Да се създаде база за развитие на развойна деиност.

За изпълнението на всички тези цели е необходима производствена база, с която фирмата не разполага. В периода 1995 до 1997г., фирмата следи всички предлагани на територията на гр.Пазарджик, подходящи за производствена база обекти. През 1997г. успява да участвува и спечели на търг, предлагания за продажба цех “, разполагащ с покрита застроена производствена площ от 2 800 кв.м и 10 000 кв.м незастроена.

През 1997г., дейноста на фирмата се установява изцяло в собствената производствена база, като за целта, са закупени и инсталирани специализирани машини за производство на мебели. През 1998г. се изготвя проект за цялостна реконструкция на производствените помещения в съответствие с една по-мащабна производствена програма.

Само през 1998 и 1999г. фирмата е закупила 15 производствени машини със собствени средства. Това са машини, които извършват основни дърводелски операции, без които не може нито едно мебелно предприятие.

За развиващо се производство на мебели, това не е достатъчно. Необходимо е изпреварващо въвеждане на нови и съвременни технологии в производството на мебели. Затова фирмата ежегодно закупува нови машини с които обезпечава въвеждането на най-новите тенденции в мебелното производство.Само през първите години на новото хилядолетие фирмата закупи нови италиански машини за разкройка ,разпробиване, шлайфане и кантиране за осигуряване на качество на по-високо ниво.

< предишна страница