Фирмена политика

Към настоящия момент фирмата успешно реализира производство както на серийни издрлия, така и на поръчково обзавеждане за жилища и апартаменти. Основно място в дейността на фирмата заема поръчковото обзавеждане – проектиране и реализация на индивидуални интериорни решения.

Серийното производство е съсредоточено предимно към холови маси – 50 вида, трапезни маси – 25 вида, офис обзавеждане, секционна мебел и др. То е ориентирано към масовия потребител. Моделите на секциите, масите, бюрата и др., са опростени и технологизирани за масовото им производство.

Много повече творчество изисква изпълнението на конкретни индивидуални проекти, чиито решения изискват съобразяване с цялостната компановка на жилището на клиентите.
Основно място в дейността на фирмата заемат именно индивидуалните поръчки за кухни, спални, детско и офис обзавеждане както по проект на клиента, така и по идея и проект на фирмата.

Въпреки сложността на изпълнение на индивидуалните решения, фирмата с удоволствие се заема с изпълнението им. Предизвикателството, което предполага даването на конкретно интериорно решение и удоволствието при удачното му изпълнение, е един незаменим катализатор за дейността на колектива.

Индивидуалните поръчки и решения издигат и квалификацията на всички учасници в процеса на реализирането им, защото е неодходимо постоянно да се решават нестандартни проблеми. Затова, въпреки трудностите, фирмата ще продължава да проектира и изпълнява конкретни интериорни решения. Дори нещо повече, фирмата ще се стреми да заеме една водеща позиция в тази насока, първоначално в Пазарджик, а в последствие и в другите по-големи градове на страната, откривайки в тях фирмени мебелни салони.

Фирмата, се стреми да обхване целия процес – от първоначалната консултация на клиента, вземане на размери на място, технологизиране, производство и монтаж на готовото изделие. Само по този начин е възможно да се носи отговорност за свършената работа, като същевременно се гарантира максимално добро качество.

На разположение е обособен дизайнерски отдел, който едновременно обслужва проектирането на конкретни интериорни решения за изпълнение на индивидуалните поръчки, и в същото време да осигурява модели за серийно и масово производство.

Реализирането на по-високи обеми на производство е практически осъществимо, благодарение на развиваната, в продължение на години, търговска мрежа в страната. Създадените, в продължение на години контакти с мебелните магазини в страната са изключително голямо богатство. В много случаи, самите търговци оказват влиание върху производствената линия на фирмата със своите конкретни поръчки, които са резултат от определено търсене от страна на потребителя.

Фирмата разполага с представителни шоуруми в гр. София и гр. Пазарджик. Чрез тях се популяризират изделията и дейността на фирмата, като същевременно позволяват на клиентите да се ориентират за предлаганите от нас възможности и различни интериорни решения.
В изложбените зали се осъществява първия контакт с клиентите търсещи изработка на мебели по поръчка. В мебелните салони на разположение на клиентите са богат асортимент на материали, механизми аксесоари и др., както и снимков материал на вече реализирани индивидуални проекти на мебели.

< предишна страница