Фирмена политика

Към настоящия момент фирмата произвежда серийно холови маси – 50 вида, трапезни маси – 12 вида, офис обзавеждане, секционна мебел и детско обзавеждане. Изпълнява индивидуални поръчки за кухни, спални, детско и офис обзавеждане както по проект на клиента, така и по идея и проект на фирмата.

Серийното производство на фирмата е ориентирано към масовия потребител. Моделите на секциите, масите, детското обзавеждане и бюрата, са опростени и технологизирани за масовото им производство.

Много повече творчество изисква изпълнението на конкретни индивидуални проекти, чиито решения изискват съобразяване с цялостната компановка на жилището на клиентите.

Въпреки сложността на изпълнение на индивидуалните поръчки, фирмата с удоволствие се заема с изпълнението им. Предизвикателството, което предполага даването на конкретно интериорно решение и удоволствието при удачното му изпълнение, е един незаменим катализатор за дейността на колектива.

Индивидуалните поръчки и решения издигат и квалификацията на всички учасници в процеса на реализирането им, защото е неодходимо постоянно да се решават нестандартни проблеми. Затова, въпреки трудностите, фирмата ще продължава да проектира и изпълнява конкретни интериорни решения. Дори нещо повече, фирмата ще се стреми да заеме една водеща позиция в тази насока, първоначално в Пазарджик, а в последствие и в другите по-големи градове на страната, откривайки в тях фирмени мебелни салони.

Фирмата, се стреми да обособи дизайнерско бюро, което едновременно да обслужва проектирането на конкретни интериорни решения за изпълнение на индивидуалните поръчки, и в същото време да осигурява модели за серийно и масово производство.

Реализирането на по-високи обеми на производство е практически осъществимо, благодарение на развиваната, в продължение на години, търговска мрежа в страната.

Продукцията на фирмата има добър пласмент в страната. До момента пласмента се осъществява в градовете София, Пловдив, Благоевград, Стара Загора, Петрич, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Плевен, Русе, Велико Търново, Габрово, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Хасково и други. Общо в страната продукцията на фирмата се предлага в около 65 магазина.

Създадените, в продължение на години контакти с мебелните магазини в страната са изключително голямо богатство. В много случаи, самите търговци оказват влиание върху производствената линия на фирмата със своите конкретни поръчки, които са резултат от определено търсене от страна на потребителя.

През април 2000 година, фирмата открива МЕБЕЛЕН САЛОН в центъра на Пазарджик. Предназначението на тази придобивка е да се популяризират изделията и дейността на фирмата.
В мебелните салони се излага продукцията на фирмата. Изложени са модели на офис обзавеждане, кухненско обзавеждане, спални и други. В тях се осъществява първия контакт с клиентите търсещи изработка на мебели по поръчка. Мебелните салони разполагат и със снимков материал на вече реализирани индивидуални проекти на мебели, които са на разположение на клиентите.

< предишна страница